יצירה לפי חומרים

תבנית ביצים גלילי נייר צלחות נייר מנקי מקטרות
תבנית ביצים גלילי נייר צלחות נייר וכוסות מנקי מקטרות
עיתונים בלונים ניירות טישו להדפסה והרכבה
עיתונים בלונים ניירות טישו להדפסה והרכבה
קופסאות קרטון חומרים מהטבע קשיות
 קופסאות קרטון חומרים מהטבע קשיות